مقاومت و نحوه استفاده از آن در مدار (آموزش الکترونیک پایه)

مقاومت

از مقاومتها برای جلوگیری از ورود ولتاژ ویا جریان اضافی به قطعه در مدار استفاده می شود، زیرا حداکثر ولتاژ و یا جریان مصرفی در هر قطعه با قطعه دیگر، ممکن است که متفاوت باشد و چنان چه ولتاژ بالاتر از حد قابل قبول در هر قطعه استفاده شود باعث ترکیب شدن مواد آن قطعه با اکسیژن و به عبارتی دیگر سوختن می­شود. واحد اندازه گیری مقاومت اهم (Ω) است.

ادامه خواندن “مقاومت و نحوه استفاده از آن در مدار (آموزش الکترونیک پایه)”

قطعه های الکترونیکی

قطعه الکترونیکی

کلیه قطعاتی که دارای پایه های رسانا هستند و بر روی جریان الکتریکی وارد بر پایه، تغییراتی را ایجاد می­کنند را قطعه الکترونیکی می نامند.

شما روزانه قطعات الکترونیکی زیادی را مشاهده می­کنید و حالا تصمیم گرفته اید که کار کردن با آن ها را بیاموزید. اگر شما قطعات پیشرفته تر در اختیار داشته باشید به این معنی است که به تکنولوژی بالاتری دسترسی دارید.

ادامه خواندن “قطعه های الکترونیکی”

الکترونیک پایه – مفاهیم ابتدایی در الکترونیک

الکترونیک

می­ دانیم که همه­ ی مواد از تعداد زیادی اتم کنار هم و اتم خود نیز از الکترون، نوترون، پروتون و دیگر ذرات بنیادی، تشکیل شده است. علم الکترونیک از جا به جایی چندین الکترون در میان اتم های مواد به وجود آمده است. کار مهم این علم، بیان روشهایی برای کنترل این حرکات الکترون ها  است، به عبارتی دیگر، در اینجا بیشتر با الکترون سر و کار داریم.

ادامه خواندن “الکترونیک پایه – مفاهیم ابتدایی در الکترونیک”